زاهدان شهر کوچک مرزی

زاهدان شهر کوچک مرزی

گل گلزار حضرت زهرا

یاد روزی که روزگاران بود

شهر ما در دل بیابان بود

زاهدان شهر کوچک مرزی

که سراسر دوتا خیابان بود

شمع و فانوس وآب شور آنروز

زندگی سخت وقیمت جان بود

با همه سختی و گران جانی

خانه مذهبی پریشان بود

عالمی در دیار ما آمد

آنکه پیک شه خراسان بود

کفعمی آمد عالم دینی

آنکه عمرش امید استان بود

چونکه بار سفر بدوش افکند

چه کسی جانشین ایشان بود

گل گلزار حضرت زهرا

آنکه دلداده شهیدان بود

او که در راه جده اش زهرا

عاشق و خادم از دل وجان بود

دو گلش محسن و علی رفتند

لیکن او کوه صبر و ایمان بود

در تواضع مثال اجدادش

خادم مردم دو استان بود

مرد فضل و کرامت و بخشش

خانه اش سرپناه یاران بود

در ره انقلاب اسلامی

پیرو مکتب جماران بود

مجتهد و خطیب و دانشمند

عالم و عامل به قرآن بود

آیت الله عبادی در خطبه

مثل جدش چو شیر غران بود

رحلت آن یگانه دلها

از کجا باور محبان بود

حُسن اخلاق و راه و رفتارش

اسوۀ زندگی (شایان)بود

ابراهیم شایان – زاهدان

منبع : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی

دسته بندی شده در:,

نوشته شده توسطمقداد عبادی