زندگینامه آیت الله عبادی از زبان ایشان

این جانب در میان خانواده اى مذهبى و دینى چشم به دنیا گشودم. از ناحیه پدر و مادر به دو خانواده روحانى و درعین حال کشاورز و تولید کننده منتسب مى باشم. هم چنین افتخار سیادت موسوى را ـ که منتهى به حضرت ابراهیم مجاب بن محمد عابدین موسى بن جعفر مى باشد و مزار… نمایش مطلب

دسته بندی شده در:

نوشته شده توسطمقداد عبادی