خاطرات مردم و مسئولین از شهید سیدمحسن

بخشنامه آمده بود که، افرادی که ازخانواده های شهید داده هستند، نباید در خط مقدم باشند. او هم مثل چند نفری که به همین خاطر از خط بیرون کشیده شده بودند ناراحت بود. در حالی که از بچه ها فاصله می گرفت، با بغض به حاجی گفت: «اگر مرا نبرید، نظر مادرم حضرت زهرا(س) از… نمایش مطلب

دسته بندی شده در:

نوشته شده توسطمقداد عبادی